Waarom kan reanimeren levens kan redden

 

Waarom kan reanimeren levens kan redden

 

Jaarlijks krijgen duizenden Nederlanders te maken met plotseling hartfalen. Dit kan veroorzaakt worden door een blokkade in een bloedvat, een afsluiting, of door een ritmestoornis. Als het hart niet meer kan pompen volgt er vrijwel binnen enkele seconden bewusteloosheid en daarna een hartstilstand. Reanimatie is dan van levensbelang. Wanneer er binnen zes minuten gestart wordt met reanimatie kan iemand dit overleven en hopelijk zonder veel schade. In deze blog lees je daarom hoe belangrijk reanimeren is en het leren van reanimatie.

 

Reanimatie binnen zes minuten

 

Wanneer iemand een hartstilstand heeft is het heel belangrijk dat er binnen zes minuten een reanimatie gestart wordt. Als het langer duurt dan zes minuten krijgen de hersenen geen zuurstof meer en sterven er belangrijke hersencellen af. Met als gevolg, permanente en vaak onherstelbare schade die meestal de dood als gevolg heeft.

Hoe meer mensen in ons land kunnen reanimeren hoe sneller de responsetijd wordt en het dus makkelijker is om een reanimatie te krijgen binnen de belangrijke zes minuten. Mede om deze redenen zijn er tegenwoordig reanimatie groepen waarin mensen die kunnen reanimeren zich kunnen aanmelden als burger hulpverlener.

Men krijgt dan een oproep als er in hun buurt een reanimatie plaats vindt zodat er zo snel mogelijk hulpverleend kan worden.

 

Zaak om te leren reanimeren

 

We willen allemaal het gevoel hebben dat wij veilig zijn. En dat wij ervan op aan kunnen dat we gereanimeerd kunnen worden als dat ooit nodig blijkt te zijn. Om deze reden is het heel erg belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. Want het kunnen reanimeren kan levens redden.

Mede om die reden zou het eigenlijk al op de middelbare scholen verplicht moeten worden om te leren reanimeren. Want jong geleerd is oud gedaan en zo kan iedereen op tijd de zorg krijgen die hij/zij nodig heeft als het hart ermee ophoudt.

 

Kijk hier voor een geselecteerd aanbod van reanimatie artikelen

 

 

©2024 Voordelig - shoppen - MedicalOnline.nl | Privacy statement